تاریخ ارسال : ۹۵/۰۶/۰۶


 

به: کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۱۸۳۰۹۴/۹۱۵۶۰/۱۱۳/۱۴۴/۷۳/۲۶۸ مورخ ۱۴/۷/۸۷ موضوع نامه شماره   ۵۰۶۳۶ مورخ ۸/۴/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیوست تصویر نامه شماره  ۴۹۵۹۳ مورخ ۱۷/۵/۹۵ مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و اعلام میدارد:

اظهار کالا از تاریخ ابلاغ (۲/۶/۹۵) مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا، موضوع بند یک نامه صدرالاشاره به میزان ۴% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی تعیین و موارد ذیل مشمول پرداخت مالیات مذکور نخواهد بود:

الف: واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذیربط..

ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تائید مراتب از سوی اتاق صنایع و معادن ذیربط در هر مورد.

ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی.

د: وزارتخانه ها موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و کلیه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور..

ه: کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد..

کلیه کالاهای موضوع ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰

۳٫در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت نموده لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان فوق الذکر، مفاصا حساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ گردد.