تاریخ ارسال : ۹۵/۰۵/۰۶


به اطلاع می رساند در راستای تسهیل فرآیندهای تجاری و بهبود عملکرد آنها، ثبت سفارش پیش فاکتورهایی که کالاهای آنها منحصرا در فصول ۲۶ ، ۴۵ و ۴۷ کتاب تعرفه قرار دارند، از تاریخ ۵ مرداد ۱۳۹۵ در سامانه جامع تجارت به آدرس https://www.ntsw.ir انجام می گردد. لازم به توضیح است که برای این کار متقاضیان ابتدا باید در سامانه جامع تجارت ثبت نام نمایند. — شماره مرکز تماس این سامانه (جهت راهنمایی و رفع مشکلات): ۲۲۲۲۲۸۱۱-۰۲۱ داخلی ۶۷۱ و ۶۸۱ –* فصل ۲۶ : سنگ فلز، جوش و خاکستر –* فصل ۴۵ : چوب پنبه و اشیاء ساخته شده از آن –* فصل ۴۷ : خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای بازیافت (آخال و ضایعات) — *متقاضیانی که در یک پیش فاکتور علاوه بر فصول ذکر شده، کالایی در سایر فصول نیز دارند جهت ثبت سفارش همچنان از سامانه ثبتارش استفاده نمایند.