تاریخ ارسال : ۹۵/۰۳/۱۲


پیدا کردن بازار جهت تجارت و واردات و صادرات امری تخصصی است. بدون تحقیق بازاریابی خوب نمی توانید محصولات خود را بفروشید و به اهداف خود برسید. یکی از ویژگی های برجسته گروه بازرگانی مان، توانایی انجام تحقیق بازاریابی می باشد. در این بخش با به کارگیری متخصصان بازاریابی،  در مورد بازار های مقصد تحقیق و ویژگی ها، نیازها، شرایط و بسیاری از اطلاعات دیگر را که شما را در کسب موفقیت  در برنامه  واردات و صادرات کمک می کند، تحلیل می کنیم. ما در این بخش در مورد محصولات و همچنین تولید کنندگان و مصرف کنندگان بازارهای داخلی و بین المللی تحقیق می کنیم،  و بعد از ان نتایج تحقیق را به شما ارائه و در سرمایه گذاری، واردات و صادرات شما را یاری می دهیم.