تاریخ ارسال : ۹۵/۰۳/۱۱


به منظور ترخیص کالا از گمرکات ، بازرگانان اظهار کالای حمل شده را به صورت غیر الکترونیک انجام میدادند. در این شرایط احتمال بروز خطا وجود داشت.

با توجه به اینکه کالای وارد شده نباید با کالای ثبت سفارش شده تضادی داشته باشد لذا تصمیم گرفته شد تا بازرگانان در همان سامانه ثبتارش که اقدام به ثبت سفارش کرده اند، اظهار الکترونیک حمل را نیز انجام دهند و اطلاعات به صورت اتوماتیک از سامانه ثبتارش به سامانه گمرک ارسال شود.

برای این منظور ارتباطی سه گانه بین سامانه های ثبتارش و بانک مرکزی و گمرک برقرار شده است  در این راستا اطلاعات بانکهای عامل نیز به بانک مرکزی ارسال میگردد.