تاریخ ارسال : ۹۵/۰۳/۲۲


امروزه یکی از مهم‌ترین ابزار کلیدی در موفقیت بازاریابی بین‌الملل و تجارت بین‌المللی میزان حرفه‌ای بودن در مکاتبات تجاری صورت گرفته است. به طوری که مکاتبات بازرگانی و نحوه نوشتن نامه تجاری داشتن روابطی مفید و پایدار مستلزم داشتن مکاتباتی واضح و بدون ابهام است.

پی بردن به تأثیر مکاتبات مفید و پایدار و اثر غیرقابل‌انکار آن بر تجارت، نوعی تعهد مبتنی بر یادگیری اصول و فنون شیوه مکاتبات تجاری و نحوه نوشتن نامه‌های تجاری را برای تجار، بازرگانان، دانشجویان و سایر افراد درگیر در امر تجارت بین‌المللی ایجاد نموده است. مکاتبات بازرگانی همواره از جنبه‌های کلیدی دنیای تجارت است، چه در قالب نامه‌ها و دست‌نوشته‌های اداری ظاهر شود و چه در قالب دورنگار یا ایمیل. از آنجا که این‌گونه مکاتبات تا حد زیادی منعکس‌کننده شخصیت و میزان حرفه‌ای بودن اشخاص است، نگارش موثر و شفاف آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در بازرگانی مان تیمی از مترجمان و متخصصان امور بازرگانی که کاملاً به زبان‌های خارجی مسلط می‌باشند وجود دارند این تیم شامل دانش‌آموختگان و اساتید برترین دانشگاه‌های ایران است که کلیه مکاتبات تجاری تجار متخصصان و بازرگانان را به خوبی و در اسرع وقت انجام می‌دهند.