تاریخ ارسال : ۹۵/۰۳/۲۲


سوال: اصولاً چند نوع کارت بازرگانی صادر می شود ؟

کارت بازرگانی هرنوع حقیقی و حقوقی صادر می شود.کارت حقیقی برای اشخاص و کارت حقوقی برای شر کتها میباشد.

سوال: جهت دریافت کارت بازرگانی به کجا مراجعه شود و محل آن را مشخص نمایند ؟

 جهت دریافت کارت بازرگانی باید به اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در مرکز استانها و یا نمایندگی اتاق در شهرستانها مراجعه نمود.وبرای دریافت کارت در مشهد باید به صنایع و معادن مشهددر خیابان امام خمینی ـ جنب باغ ملی مراجعه نمود.

سوال: جهت دریافت کارت بازرگانی حقوقی ( شرکتی ) آیا احتیاج به معرف دارند ؟

بلی . اخذ کارت بازرگانی برای افرادی که مدرک زیرکارشناسی دارند مستلزم معرف بازرگان میباشد.که البته شرکت های تولیدی میتوانند در صورت داشتن جواز تأسیس آن را به عنوان جایگزین معرف بازرگان تحویل دهند.

سوال: گزارش مربوط به صادرات و واردات به چه نحوی باید باشد؟

این گزارش بایدحاوی دو مورد اساسی باشد:۱٫ ارزش ریالی و ارزی صادرات و واردات شرکت طی سه سال اخیر۲٫ کد تعرفه کالا های وارداتی و صادراتی شرکت در این بازه زمانی . خاطر نشان میشود کد تعرفه، کد ۸ رقمی است که در برگه سبز های گمرکی در آیتم ۳۳ آن موجود میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت مدارک مورد نیاز در سایت مراجعه گردد.

سوال: اعتبار اسنادی ال سی چیست ؟

پاسخ: اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می …

سوال: تعریف گواهی مبداء به عنوان یک اصطلاح بین المللی چیست ؟

پاسخ: گواهی مبداء سند مخصوصی است ، مشخص مبداء کالا ، که در آن منبع موثق یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد ، صریحاً ارتباط کالای موضوع گواهی مبداء را به کشورهای خاص تصدیق می کند .

سوال: اگواهی مبداء از لحاظ خریدار چه اهمیتی دارد ؟

جواب: از لحاظ خریدار که فرسنگها با فروشنده فاصله دارد هر گاه در مورد ” کشور مبداء ” از لحاظ کیفیت و مشخصات کالا که اعتبار محل ساخت ، برای او اهمیت داشته و بخواهد از این بابت اطمینان حاصل نماید ، ترجیحاً به گواهی مبداء که تحت ضوابطی خاص و با رعایت قواعد و اصولی که حاکم بر تعیین مبداء صحیح کالا است و توسط اشخاص ذی صلاح صادر و تصدیق می شود بیش از هر چیزی بها می دهد

سوال: گواهی مبداء از لحاظ مقامات کشور مقصد چه اهمیتی دارد ؟

پاسخ: مقامات کشور مقصد نظیر بانکها ، وزارتخانه های صنعتی ، کشاورزی ، بهداری ، دانشگاهی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره هر کدام می توانند در رابطه با مبداء خاص مورد نظر ، ارائه گواهی مبداء را خواستار شوند در این میان طبق معمول و بیش از همه گمرک و در مواردی وزارتخانه های صنعتی و بانکها به گواهی مبداء و ارائه آن توسط وارد کننده اهمیت می دهند و برای سازمانهای مذکور ( به لحاظ کیفیت کالا ، تعرفه های ترجیحی ، قراردادهای تهاتری و پایاپای و علائم تجاری و ممنوعیت ها و محدودیتها به اعتبار کشور مبداء )

سوال: در ایران مراجع صادر کننده گواهی مبداء چه کسانی می باشند ؟

پاسخ: مراجع صادر کننده گواهی مبداء اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی می باشند و در مناطق آزاد سازمان منطقه آزاد اقدام به صدور گواهی مبداء می نماید

سوال: مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی مبداء چه می باشد ؟

پاسخ: تصویر پروانه گمرکی تصویر بارنامه حمل بین المللی تصویر کارت بازرگانی فرم گواهی مبداء تایپ شده به زبان انگلیسی بدون قلم خوردگی فیش بانکی هزینه صدور گواهی مبداء

در چه مواردی واحد صدور گواهی مبداء اصل پروانه گمرکی را مطالبه می نماید ؟ در مورد صادرات فرشها و گلیم های دستبافت ارائه اصل پروانه گمرکی جهت رویت الزامی است و همچنین در مواردی که به دلایلی مراجع صادر کننده گواهی مبداء نسبت به اصالت تصویر پروانه گمرکی تردید داشته باشند می توانند اصل پروانه گمرکی یا بارنامه حمل را مطالبه نمایند

سوال: مندرجات گواهی مبداء شامل چه مطالبی می باشند؟

پاسخ:

۱-مشخصات فرستنده یا صادر کننده کالا بر اساس بارنامه حمل و پروانه گمرکی

۲-مشخصات گیرنده کالا بر اساس بارنامه حمل

۳-کشور سازنده بر اساس مندرجات پروانه گمرکی

۴-مشخصات وسیله حمل بر اساس بارنامه حمل

۵-مشخصات محموله و کالا بر اساس پروانه گمرکی و بارنامه حمل

۶-وزن با ظرف و تعداد و نوع بسته بندی کالا

۷-امضاء گواهی مبداء توسط صادر کننده کالا

۸-امضاء گواهی مبداء توسط مرجع صادر کننده گواهی مبداء

سوال: چنانچه وزن ناخالص در بارنامه با وزن ناخالص در گواهی مبداء متفاوت باشدآیا می توان گواهی مبداء دریافت نمود ؟

پاسخ: خیر مندرجات گواهی مبداء می بایست منطبق با بارنامه حمل باشد و چنانچه وزن پروانه صادراتی از بارنامه و گواهی مبداء بیشتر باشد اشکال ندارد ولیکن نباید کمتر باشد.