تاریخ ارسال : ۹۵/۰۱/۳۱


اتاق بازرگانی ایران و روسیه 00

در روز سه شنبه ۳۱ فروردین هیئت تجاری فدراسیون روسیه با بازرگانان ایران با هدف افزایش روابط دوجانبه، در اتاق بازرگانی تهران دیدار و گفت و گو کردند.

مهندس خوانساری رئیس اتاق تهران گفتند: تا کنون ایران و روسیه به دلیل بعضی موانع نتوانستند روابط تجاری خوبی داشته باشند و یکی از دلایل آن می تواند عدم شناخت روسیه از شرکت های ایران و عدم شناخت ایران از روسیه باشد. امیدواریم با توافق هسته ای روابط تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

او معتقد است روابط تجاری نباید به مبادله ی کالا محدود شود. روابط صنعتی و سرمایه گذاری در پروژه  های تولیدی و صنعتی یکی ازراه ی دوام و توسعه ی روابط دو جانبه است.

در ادامه آقای اورلوف وزیر سرمایه گذاری و توسعه استان سِوِردلوفسک منطقه ی اورال ، برخی ویژگی های این منطقه را برشمردند و گفتند: این منطقه یکی از مهم ترین مناطق فدراسیون روسیه است که بیش از ۸۰ موسسه ی علمی در آن قرار دارد و به منظور توسعه ی زمینه های علمی بین ایران و روسیه می تواند در تمام مقاطع تحصیلی از ایران دانشجو جذب کند.

وی گفت: مهم ترین هدف ما توسعه ی روابط اقتصادی در زمینه ی متالورژی با ایران است و در اینجا مجموعه های بسیار قوی در زمینه ی ماشین سازی و متالورژی حضور دارند.

امیدواریم در آینده ای نزدیک این تجارت را افزایش دهیم. افزایش حجم صادرات و تجارت با ایران یکی از اهداف ماست و چشم انداز خوبی را برای تجارت با ایران می بینیم.

 

 


Comments are closed.